Najważniejsze informacje

Wiadomości

Pierwszy spektakl coraz bliżej

Trwają prace budowlane w zabytkowej kamienicy przy ulicy Sienkiewicza 32, do której już wkrótce powróci zespół Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Modernizację zabytkowego gmachu wsparły Fundusze Europejskie.

 • Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego

  Sukcesy projektów

  CENWIS - Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego

  dofinansowanie z UE:

  69 454 433,36 zł

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Głównym celem projektu było stworzenie warunków do wsparcia środowiska naukowego, sektora przedsiębiorstw, organizacji publicznych i prywatnych, samorządów różnego szczebla oraz instytucji otoczenia biznesu województwa świętokrzyskiego w zakresie działalności o charakterze naukowo–badawczo–rozwojowym.