Najważniejsze informacje

Wiadomości

Projekty energetyczne oraz B+R. Weź udział w spotkaniu

Zapraszamy na spotkanie dotyczące wdrażania programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 z zakresu projektów energetycznych oraz badawczo-rozwojowych. Odbędzie się ono 16 czerwca 2023 r. od godz. 10.00 w auli 1.17 budynku B Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

Ogłaszenie naboru dla kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru i realizacji projektów dofinansowanych w ramach FEŚ-2021-2027

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 dla działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: FEŚ 2021-2027), informuje o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu Ekspertów prowadzonego dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027  w części dotyczącej EFRR.

 • Przekazanie nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem

  Sukcesy projektów

  Poprawa systemu wczesnego reagowania i ratownictwa w przypadku wystąpienia zagrożenia w Gminie Radoszyce poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem

  dofinansowanie z UE:

  516 552,47 PLN

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Zakupiono nowy samochód ratowniczo-gaśniczy renault z wyposażeniem wraz z zestawem ratowniczym, pompą szlamową wydajności pow. 1500 l/min. oraz zestawem do łączności radiowej