Zakres usług Punktów Informacyjnych

Punkty Informacyjne działają w strukturze Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

W ramach Departamentu funkcjonują trzy Punkty informacyjne:

  • jeden dedykowany programowi regionalnemu (w Skarżysku-Kamiennej),
  • dwa (w Kielcach i Sandomierzu) należące do ogólnopolskiej sieci punktów (PIFE), koordynowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

W Punktach obowiązują jednolite standardy świadczenia usług!

Wszystkie usługi Punktów są bezpłatne!

Specjaliści ds. Funduszy Europejskich we wszystkich Punktach udzielają informacji na temat:

  • przygotowania wniosku o dotację,
  • realizacji projektów,
  • udziału w dostępnych projektach.

Systematycznie organizujemy dyżury w gminach województwa świętokrzyskiego, a także prowadzimy stacjonarne spotkania informacyjne i webinary.

Jak skorzystać z usług Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w naszym województwie?

Każda osoba zainteresowana osoba może wybrać sposób w jaki chce zadać pytanie:

  • telefonicznie,
  • za pomocą poczty e-mail lub tradycyjnej,
  • osobiście w siedzibach: w Kielcach, Sandomierzu i Skarżysku-Kamiennej.

Wszystkie aktualności i dane kontaktowe do Punktów znajdują się w zakładkach „Punkty Informacyjne” na stronach internetowych: www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Wydarzenia można śledzić na profilu Facebooka Fundusze Europejskie Świętokrzyskie”.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć o wszystkich programach finansowanych z Funduszy Europejskich na lata 2021-2027:

  • skontaktuj się z Punktami należącymi do sieci PIFE – z Głównym Punktem Informacyjnym w Kielcach lub Lokalnym Punktem Informacyjnym w Sandomierzu.

Udzielamy informacji na temat programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Społecznego+, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, Funduszu Spójności oraz Programów Komisji Europejskiej.

Główny Punkt Informacyjny w Kielcach dodatkowo oferuje usługi konsultacyjne na temat partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) oraz usługę Innopoint dla przedsiębiorców w ramach programu Fundusze Europejskie na rzecz Nowoczesnej Gospodarki.

W przypadku Krajowego Planu Odbudowy, programów Komisji Europejskiej i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - usługi informacyjne dotyczą zakresu ogólnego (podstawowych informacji).

Jeżeli potrzebujesz szczegółowych informacji wyłącznie na temat programu regionalnego dla Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ 2014-2020 i FEŚ 221-2027):

  • skontaktuj się z Punktem Informacyjnym RPO w Skarżysku-Kamiennej lub z Punktami w Kielcach i Sandomierzu.