Jak ubiegać się o dofinansowanie

Jeśli masz pomysł i chcesz zrealizować projekt , znajdź odpowiednie źródło finansowania.
W nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 są przewidziane różne formy wsparcia nie tylko w
Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego, na lata 2014-2020, ale również w pięciu programach krajowych:

Na obszarach wiejskich wsparcie również można otrzymać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Poza tym projekty realizowane z partnerem zagranicznym mogą być dofinansowane
z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Natomiast Program Rybactwo i Morze dofinansowuje rybołówstwo morskie i śródlądowe.

Na początek skorzystaj z wyszukiwarki dotacji. Odpowiadając na kilka pytań dotyczących reprezentowanego przez Ciebie podmiotu, miejsca realizacji projektu i jego dziedziny, dowiesz się, z którego programu prawdopodobnie będziesz mógł się ubiegać o pomoc unijną. Możesz również udać się do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich gdzie konsultant udzieli Ci bezpłatnej porady na temat możliwych źródeł finansowania. Najlepszym wyborem będzie punkt zlokalizowany w miejscowości najbliższej realizacji Twojego projektu – jego adres i numer telefonu znajdziesz na w zakładce dotyczącej Punktów.

Zapoznaj się z Harmonogramem Naborów Wniosków, który będzie się ukazywał na stronie internetowej www.rpo-swiętokrzyskie.pl, do 30 listopada br. na rok następny.

Śledź ogłoszenia o naborach wniosków.

Po ogłoszeniu naboru wniosków przez właściwą instytucję zweryfikuj jeszcze raz swój projekt i dostosuj jego szczegóły do wymagań konkretnego konkursu.

Wzór wniosku i wszystkie informacje na temat jakie będą wymagane załączniki do wniosku znajdziesz w zakładce pn. „Nabór wniosków’’.

Na etapie aplikowania o środki unijne kontynuowana będzie zasada stosowania oświadczeń
w miejsce zaświadczeń. Zaświadczenia będą potrzebne dopiero na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie. Jeśli na realizację Twojego projektu przyznana zostanie dotacja, będziesz mógł podpisać umowę. Projekt należy realizować zgodnie z założeniami przedstawionymi we wniosku, oraz przestrzegać podstawowych obowiązków beneficjenta.

Zakończenie realizacji projektu nie oznacza jeszcze wypełnienia wszystkich obowiązków, jakie wynikają z unijnego wsparcia. Jeżeli w ramach projektu kupowałeś środki trwałe, budowałeś obiekty, instalacje bądź też zatrudniałeś pracowników obowiązuje Cię tzw. okres trwałości. Jest to czas, w jakim należy zachować w niezmienionej formie i wymiarze efekty projektu, których osiągnięcie zostało zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie. Standardowo wynosi on 5 lat. Odstępstwem objęte są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, dla których okres trwałości to 3 lata.