Jakie mogą być formy wsparcia

Formy wsparcia z RPOWŚ:

  • Dotacje bezzwrotne;
  • Pożyczki na preferencyjnych warunkach dla osób zamierzających rozpocząć działalności gospodarczej;
  • Pożyczki lub poręczenia udzielane na preferencyjnych warunkach dla MŚP;
  • Szkolenia, stypendia, staże, subsydiowanie zatrudnienia, oraz inne formy wsparcia.