LGD-y powalczą o unijne wsparcie

Data opublikowania: 20 października 2021
Spotkanie
Spotkanie

Finansowanie projektów zgłaszanych przez Lokalne Grupy Działania ze środków nowego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego było tematem spotkania, które odbyło się we wtorek, 19 października w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

W spotkaniu, z udziałem marszałka Andrzeja Bętkowskiego, wicemarszałek Renaty Janik, członka Zarządu Województwa - Marka Jońcy, dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju - Jacka Sułka, a także dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego - Katarzyny Kubickiej, wzięli udział reprezentanci LGD-ów z całego regionu świętokrzyskiego. Zapoznali się oni z informacjami na temat finansowania projektów zgłaszanych przez takie właśnie grupy ze środków nowego programu regionalnego na lata 2021-2027. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele ze Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

Podczas spotkania dyskutowano m.in. o środkach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jak również mechanizmach, procedurach i sposobach wdrażania lokalnych strategii rozwoju na terenie LGD-ów.

Warto podkreślić, że w porozumieniu z Lokalnymi Grupami Działania Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uzgodnił dotychczas kwestie zabezpieczenia środków na projekty małej infrastruktury kulturalnej i turystycznej. Kwota 3 mln euro zostanie przeznaczona w ramach instrumentów RLKS na projekty istotne dla lokalnych społeczności obejmujące m.in. oznakowanie i porządkowanie szlaków turystycznych, prace remontowe i rewitalizacyjne takich obiektów, uporządkowywanie miejsc turystycznych,  jak również prace przy obiektach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.

Kwestie dotyczące wysokości środków jakie będą zabezpieczone z EFS nadal są przedmiotem dyskusji. Istotne jest uzgodnienie do 12 listopada szczegółów wsparcia ze środków EFS, co pozwoli na dokonanie odpowiednich zmian w projekcie programu Funduszu Europejskiego Świętokrzyskiego.  

 

Galeria zdjęć

Lokalne Grupy Działania
Dyskusja podczas spotkania Lokalnych Grup Działania