Bodzentyn wypięknieje

Data opublikowania: 16 listopada 2021
Podpisanie umowy
Podpisanie umowy

Umowa na realizację współfinansowanego ze środków unijnych projektu „Rewitalizacja miasta Bodzentyn – etap II” została podpisana we wtorek, 16 listopada.

Gmina Bodzentyn otrzymała 4,2 mln zł unijnego wsparcia na projekt rewitalizacji, który zakłada przebudowę "małej targowicy" i budowę parkingu przy ul. Kościelnej, przebudowę ul. Langiewicza (wraz z wymianą wodociągu, kanalizacji i oświetlenia), budowę odwodnienia ul. Langiewicza i Armii Krajowej, wymianę wodociągu ul. Wesołej, budowę chodnika przy ul. Wolności, przebudowę ul. Kościelnej, termomodernizację budynku po dawnej lecznicy zwierząt przy ul. Wolności w celu adaptacji na potrzeby kulturalno-społeczne, budowę amfiteatru, odmulenie i remont stawów biskupich, monitoring miasta, doposażenie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie.

W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli marszałek województwa świętokrzyskiego – Andrzej Bętkowski, przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego – Andrzej Pruś, wicemarszałek Renata Janik, wicestarosta kielecki – Tomasz Pleban oraz burmistrz Bodzentyna – Dariusz Skiba.

- Projekty rewitalizacyjne służą pobudzeniu społecznemu, gospodarczemu i turystyczno-kulturalnemu – mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego. – Dzięki unijnemu wsparciu w Bodzentynie zostaną stworzone warunki do rozwoju przedsiębiorczości, rozszerzona oferta kulturalna, powstanie także nowy produkt turystyczny i utworzone miejsce integrujące mieszkańców.

Jak podkreśliła wicemarszałek Renata Janik - całkowita wartość projektu rewitalizacji Bodzentyna to prawie 11,3 mln zł. - Są to ważne środki z uwagi na fakt, że w gminie znajduje się wiele zabytków – dodała wicemarszałek.

Ogólna powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją wynosi 3,60 ha.

– Bardzo się cieszę, że Bodzentyn - perełka w koronie świętokrzyskiej - otrzymała dofinansowanie na realizację projektu, który sprawi, że odzyska on swój autentyczny dawny blask. Gratuluję i liczę, że niebawem będziemy mogli podziwiać finał II etapu rewitalizacji – mówił przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś.

Projekt realizowany jest z Działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

 

Źródło: Departament Inwestycji i Rozwoju

Galeria zdjęć

Podpisanie umowy z Bodzentynem
Umowa
Rewitalizacja mista Bodzentyn
Podpisanie projektu rewitalizacyjnego
Podpisanie umowy