SPOTKANIE PARTNERÓW MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU „ATM FOR SME`s” - INTERREG EUROPE

Data opublikowania: 26 listopada 2021
 SPOTKANIE PARTNERÓW MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU „ATM FOR SME`s” - INTERREG EUROPE
 SPOTKANIE PARTNERÓW MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU „ATM FOR SME`s” - INTERREG EUROPE

W dniu 24 listopada 2021 r. odbyło się spotkanie partnerów w ramach międzynarodowego projektu „Access to Microfinance for Small and Medium–sized Enterprises – ATM for SME`s” czyli „Dostęp do mikrofinansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw”, realizowanego przez Oddział ds. Promocji Gospodarczej Regionu Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Ze względu na warunki epidemiologiczne wydarzenie odbyło się w formule online.

Na początku października br. ruszyła dodatkowa, roczna edycja projektu „ATM for SME`s”, do której zostało zaproszone województwo świętokrzyskie. Polega ona na wymianie doświadczeń pomiędzy partnerami projektu z zakresu wsparcia sektora MŚP w okresie pandemii koronawirusa, zidentyfikowania dobrych praktyk oraz wypracowania rekomendacji do nowego programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego”.

Podczas pierwszego spotkania lider projektu, węgierska agencja Fejér Enterprise Agency FEA, przedstawił aktualne wskaźniki EUROSTAT obrazujące wpływ pandemii COVID-19
na poszczególne gałęzie gospodarki, w tym w szczególności na sektor MŚP. Ponadto, belgijski partner doradczy European Microfinance Network zaprezentował programy, które Komisja Europejska uruchomiła w celu wsparcia gospodarki UE w okresie kryzysu oraz wprowadzonych ograniczeń. Jednocześnie, każdy z partnerów podzielił się doświadczeniami podjętymi przez reprezentowaną organizację w zakresie wsparcia przedsiębiorców w okresie pandemii COVID-19. Anna Kucharczyk, Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji
i Rozwoju zaprezentowała instrumenty uruchomione przez władze regionalne na rzecz sektora MŚP dotkniętego skutkami pandemii, zwłaszcza w postaci pożyczek obrotowych i obrotowo – inwestycyjnych.

Zgodnie z harmonogramem projektu, kolejne spotkanie z partnerami zagranicznymi zaplanowane zostało na luty 2022 r.

Projekt „ATM for SME`s” realizowany jest przez Oddział ds. Promocji Gospodarczej Regionu Departamentu inwestycji i Rozwoju w okresie: 01.10.2021 – 30.09.2022 r., w ramach finansowania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu  INTERREG EUROPA (Oś priorytetowa 2. Wzmacnianie konkurencyjności MŚP).

 

Źródło: Departament Inwestycji i Rozwoju

Galeria zdjęć

 SPOTKANIE PARTNERÓW MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU „ATM FOR SME`s” - INTERREG EUROPE
 SPOTKANIE PARTNERÓW MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU „ATM FOR SME`s” - INTERREG EUROPE
 SPOTKANIE PARTNERÓW MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU „ATM FOR SME`s” - INTERREG EUROPE
 SPOTKANIE PARTNERÓW MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU „ATM FOR SME`s” - INTERREG EUROPE