Badanie ewaluacyjne w obszarze integracji społecznej

Data opublikowania: 12 marca 2024

Informujemy, że na zlecenie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w okresie styczeń – kwiecień 2024 r., realizowane jest badanie ewaluacyjne „Ocena efektów RPOWŚ 2014-2020 w obszarze integracji społecznej, w tym wsparcie podmiotów ekonomii społecznej”. Badanie realizuje firma Piotr Fuchs Smart Research z siedzibą w Poznaniu.

Celem badania jest ocena efektów interwencji w ramach Osi Priorytetowej 9 RPOWŚ 2014-2020, w tym ocena trwałości miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych, dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego. Badanie obejmuje, obok analizy dokumentów, także metody interaktywne w postaci badań ankietowych oraz wywiadów indywidualnych z uczestnikami i beneficjentami projektów.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie wszelkiej pomocy i współpracę z Zespołem Badawczym oraz udział w zaplanowanych wywiadach.

Galeria zdjęć

Badanie ewaluacyjne w obszarze integracji społecznej

Załączone pliki:

  • List polecający

    Typ: pdf Rozmiar: 251.55 Kb Dodano: Pobrany: 34 razy