Zapraszamy na spotkanie on-line "Fundusze Europejskie dla jednostek samorządu terytorialnego z woj. świętokrzyskiego”.

Data opublikowania: 11 kwietnia 2024
Zapraszamy na spotkanie on-line  "Fundusze Europejskie dla jednostek samorządu terytorialnego z woj. świętokrzyskiego”.
Zapraszamy na spotkanie on-line  "Fundusze Europejskie dla jednostek samorządu terytorialnego z woj. świętokrzyskiego”.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kielcach serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu on-line  "Fundusze Europejskie dla jednostek samorządu terytorialnego z woj. świętokrzyskiego”.

 

Webinarium organizowane jest we współpracy z  Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego a informacje przedstawią specjaliści ds. Funduszy Europejskich z Głównego Punktu Informacyjnego.

Dla kogo

Zapraszamy wszystkich przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Na jaki temat

MODUŁ I Program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego • Efektywność energetyczna i zielona energia • Infrastruktura wodno-ściekowa • Gospodarowanie zasobami i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym • Gospodarowanie odpadami • Ochrona dziedzictwa i bioróżnorodności • Mobilność miejska i transport zbiorowy • Infrastruktura edukacyjna, społeczna, zdrowotna, w kulturze i sztuce • Rewitalizacja miast • Edukacja przedszkolna, szkolna, dla dorosłych • Integracja społeczna i zawodowa • Wsparcie rodzin i pieczy zastępczej • Usługi społeczne i zdrowotne • Ochrona zdrowia

MODUŁ II Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego • System opieki nad dziećmi do lat 3 • Włączenie społeczne i poprawa dostępności

MODUŁ III Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko • Adaptacja do zmian klimatu • Gospodarka obiegu zamkniętego • Gospodarka wodno-ściekowa • Ochrona przyrody • Infrastruktura ciepłownicza • Odnawialne źródła energii • Infrastruktura wodna

MODUŁ IV Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej • Adaptacja do zmian klimatu • Bioróżnorodność • Mobilność miejska • Infrastruktura drogowa • Zrównoważona turystyka

Kiedy i gdzie

18 kwietnia 2024 r., w godz. 10.00-11.30 na platformie CISCO WEBEX

Zgłoszenia:

Rejestracja na spotkanie odbywa się przez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszenia udziału na stronie Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego

https://www.nist.gov.pl/edukacja/bezplatne-szkolenie-on-line-pn-fundusze-europejskie-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-z-woj-swietokrzyskiego-18-kwietnia-2024-r,4699.html

Załączone pliki: