Wiadomości

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla sektora publicznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla sektora publicznego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla sektora publicznego

12 lutego 2015 roku w auli Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyła się konferencja prezentująca założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Spotkanie poświęcone było wsparciu sektora publicznego w ramach funduszy Unii Europejskiej.
Kazimierz Kotowski Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego powitał licznie zebranych gości, podkreślając jednocześnie wagę zaangażowania środowisk lokalnych w kształtowanie i wdrażanie środków UE na lata 2014-2020.

Data opublikowania:

Konferencja otwierająca Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

16 lutego 2015 roku w godzinach 10:00-14:30 w siedzibie Politechniki Świętokrzyskiej Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 7, w auli głównej nr 3 odbędzie się konferencja prezentująca założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Spotkanie poświęcone jest wsparciu sektora przedsiębiorczości i otoczenia biznesu w ramach funduszy Unii Europejskiej. Współorganizatorem tego ważnego wydarzenia jest Politechnika Świętokrzyska.

Data opublikowania:

Mobilny Punkt Informacyjny w okresie od 19.02 do 26.02.2015 r.

Pracownicy Lokalnego Punktu Informacyjnego w Busku - Zdroju odwiedzają  gminy w powiatach buskim, pińczowskim, kazimierskim i jędrzejowskim. Spotykają się tam z mieszkańcami, którzy chcą dostać praktyczne i ważne informacje o Funduszach Europejskich, aby potem móc skorzystać z dofinansowania.

Data opublikowania:

Mobilny Punkt Informacyjny w Górnie i Miedzianej Górze

Przyjdź na dyżur, jeżeli chcesz się dowiedzieć:  z jakiego Programu finansowanego z Funduszy Europejskich możesz skorzystać, do której instytucji musisz się zwrócić aby skutecznie ubiegać się o dotację, w jaki sposób rozliczyć dotację otrzymaną w ramach Funduszy Europejskich, jakie projekty obecnie realizowane są z Funduszy Europejskich w których można wziąć udział (szkolenia, kursy, itp.).

Data opublikowania:

Strona 432 z 433

Przejdź do strony