CENTRUM DZIENNEJ OPIEKI I PIELĘGNACJI CARITAS W WIŚNIÓWCE- usługi opieki medycznej dla osób niepełnosprawnych i seniorów z aglomeracji Kielc (Kielce i Wiśniówka)

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 kwietnia 2019 (poniedziałek)

Obszar realizacji projektu:
Gmina Masłów, Miasto Kielce
Rekrutacja:

1 kwietnia 2019 (poniedziałek) - 30 września 2020 (środa)

Formy wsparcia:

Utworzenie nowych miejsc opieki medycznej, świadczenie usług zdrowotnych w placówce, usługi pielęgnacyjne, usługi rehabilitacyjne, prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego, doradztwo w doborze sprzętu, trening z zakresu samoobsługi sprzętu, wsparcie psychologiczne skierowane do opiekunów osób zależnych.

Grupa docelowa:

Osoby niesamodzielne, osoby starsze, którym konieczne jest zapewnienie długotrwałej opieki medycznej, osoby z niepełnosprawnością.

Warunki rekrutacji:
Nie dotyczy
Liczba uczestników:
220
Realizator:

CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ

ul. Jana Pawła II 3
25-013 Kielce

41 344-52-82

kielce@caritas.pl

Cel tematyczny:
9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją
Działanie, poddziałanie:
9.2.3 - Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych
Dziedziny:
  • Wsparcie działalności i tworzenie zdeinstytucjonalizowanych form opieki medycznej
  • Opieka nad osobami niesamodzielnymi