Deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej w powiatach: koneckim, skarżyskim i starachowickim

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 października 2018 (poniedziałek)

Obszar realizacji projektu:
Powiat konecki, powiat starachowicki
Rekrutacja:

1 stycznia 2018 (poniedziałek) - 31 grudnia 2019 (wtorek)

Formy wsparcia:

Usługi zdrowotne, rehabilitacyjne, zdrowotne, pielęgnacyjne, teleopieka medyczna, monitoring jakości i celowości podejmowanych działań.

Grupa docelowa:

Osoby zależne (niesamodzielne), osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną.

Warunki rekrutacji:
Nie dotyczy
Liczba uczestników:
60
Realizator:

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ANNA SOKÓŁ

ul. Armii Krajowej 4/2
26-110 Skarżysko-Kamienna

690-956-060

noweladomopieki@gmail.com

Cel tematyczny:
9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją
Działanie, poddziałanie:
9.2.3 - Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych
Dziedziny:
  • Wsparcie działalności i tworzenie zdeinstytucjonalizowanych form opieki medycznej