DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ CARITAS W KIELCACH

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 listopada 2018 (czwartek)

Obszar realizacji projektu:
Gmina Bieliny, gmina Bodzentyn, gmina Chęciny, gmina Chmielnik, gmina Daleszyce, gmina Górno, gmina Łagów, gmina Łopuszno, gmina Masłów, gmina Miedziana Góra, gmina Morawica, gmina Nowa Słupia, gmina Piekoszów, gmina Pierzchnica, gmina Raków, gmina Sitkówka-Nowiny, gmina Zagnańsk, Miasto Kielce
Rekrutacja:

1 lutego 2019 (piątek) - 31 grudnia 2020 (czwartek)

Formy wsparcia:

Utworzenie nowych miejsc opieki medycznej, świadczenie usług zdrowotnych w placówce, usługi pielęgnacyjne, usługi rehabilitacyjne, prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego, doradztwo w doborze sprzętu, trening z zakresu samoobsługi sprzętu, wsparcie psychologiczne skierowane do opiekunów osób zależnych.

Grupa docelowa:

Osoby niesamodzielne, osoby starsze, którym konieczne jest zapewnienie długotrwałej opieki medycznej, osoby z niepełnosprawnością.

Warunki rekrutacji:
Nie dotyczy
Liczba uczestników:
80
Realizator:

CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ

ul. Jana Pawła II 3
25-013 Kielce

41 344-52-82

kielce@caritas.pl

Cel tematyczny:
9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją
Działanie, poddziałanie:
9.2.3 - Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych
Dziedziny:
  • Wsparcie działalności i tworzenie zdeinstytucjonalizowanych form opieki medycznej
  • Opieka nad osobami niesamodzielnymi