Dzienny Dom Opieki Medycznej "Nowe Życie"

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 stycznia 2019 (wtorek)

Obszar realizacji projektu:
Gmina Włoszczowa
Rekrutacja:

1 marca 2019 (piątek) - 30 czerwca 2019 (niedziela)

Formy wsparcia:

Monitoring jakości i celowości podejmowanych działań, zapewnienie transportu osoby niesamodzielnej lub personelu sprawującego opiekę, usługi zdrowotne, rehabilitacyjne, pielęgnacyjne, opiekuńcze.

Grupa docelowa:

Osoby zależne, osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną.

Warunki rekrutacji:
Nie dotyczy
Liczba uczestników:
60
Realizator:

NZOZ „NOWE ŻYCIE” – I. OGONEK, Z. OGONEK SPÓŁKA JAWNA

ul. Mleczarska 11
29-100 Włoszczowa

606-914-503

ogonekz@poczta.onet.pl

Cel tematyczny:
9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją
Działanie, poddziałanie:
9.2.3 - Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych
Dziedziny:
  • Wsparcie działalności i tworzenie zdeinstytucjonalizowanych form opieki medycznej
  • Opieka nad osobami niesamodzielnymi