Hospicjum domowe

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 marca 2018 (czwartek)

Obszar realizacji projektu:
Powiat buski, powiat kazimierski, powiat pińczowski
Rekrutacja:

1 marca 2018 (czwartek) - 31 sierpnia 2019 (sobota)

Formy wsparcia:

Utworzenie nowych miejsc opieki medycznej, świadczenie usług zdrowotnych w miejscu zamieszkania, usługi pielęgnacyjne, usługi rehabilitacyjne, prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego, doradztwo w doborze sprzętu, trening z zakresu samoobsługi sprzętu, działania informacyjno-edukacyjne skierowane do opiekunów osób zależnych.

Grupa docelowa:

Osoby zależne powyżej 18 roku życia, które chorują na nieuleczalne, postępujące, ograniczające aktywność choroby nowotworowe i nienowotworowe.

Warunki rekrutacji:
Nie dotyczy
Liczba uczestników:
90
Realizator:

FUNDACJA GOSPODARCZA ŚW. BRATA ALBERTA

ul. Sienna 5
25-711 Kielce

41 366-07-34

fundacjabrataalberta@poczta.onet.pl

Cel tematyczny:
9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją
Działanie, poddziałanie:
9.2.3 - Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych
Dziedziny:
  • Wsparcie działalności i tworzenie zdeinstytucjonalizowanych form opieki medycznej
  • Opieka nad osobami niesamodzielnymi